АЯКС Р&Сenglish


Услуги

Екипът на детективска агенция "Аякс Р&С" може да ви предложи ефективни решения за всевъзможни проблеми както в личния и семейния живот, така и в бизнес отношенията и търговския сектор.


Можем да ви съдействаме при:


Разкриване на изневери

 • Наблюдение, разкриване и документилно описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
 • Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството (алкохол, наркотици, хазарт);
 • Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка;
 • Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и приятели;
 • Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство;
 • Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие;

Фирмена сигурност и информация

 • Откриване на произхода на липси от фирменият инвентар (вътрешна нелоялност);
 • Проучване на лица кандидатстващи за работа или бизнес партньори;
 • Събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и благонадеждността на юридически и физически лица;
 • Установяване и документиране на факти, свързани с нелоялна конкуренция, недобросъвестни споразумения, нарушение на правото на търговска марка, промишлен дизайн, на патенти, както и интелектуална собственост;
 • Установяване и документиране на факти, свързани с промишлен шпионаж и пробиви във фирмената сигурност;
 • Проучване на търговския пазар и предоставяне на актуални данни, с цел по-ефективно пазарно представяне;

Издирване

 • Издирване на укриващи се, изчезнали или отсъстващи лица;
 • Издирване на изчезнали или откраднати вещи или продукти;

Други

 • Проучване и набавяне на значима информация свързана с предстоящи или открити граждански или наказателни дела;
 • Проучване на имуществото на длъжници по изпълнителни дела - откриване на противоправно отчуждаване на имоти и вещи, с цел увреждане на кредитора;
BgTopWeb.com - Класация на Българските топ сайтове